Kata Camp 2021

Gasshuku – změna – Kata Camp 2021

Vážení příznivci karate-do a účastníci Gasshuku Česká Republika.
Bohužel jsme obdrželi definitivní rozhodnutí z Japonska od HQ JKA, kterým byla zrušena účast pozvaných Japonských instruktorů na Gasshuku do Česka. Rozhodnutí bylo vydáno na základě neustále se horšící situace v Japonsku a podmínek, které jsou pro mezinárodní styk v Japonsku nastaveny.
Omlouváme se tímto, že akce Gasshuku JKA ČR nemůže být zorganizována v plném rozsahu. Nicméně jsme připraveni akci uspořádat jako v loňském roce (Kata Camp JKA) pod vedením instruktorů karate JKA z Evropy.
Instruktory pro letošní rok budou Richard Růžička (6. dan JKA), Jana Konečná (4. dan JKA), Stefan Kahlert (4. dan JKA), Emanuel Bisceglie (4. dan JKA), Stanislav Bílý (6. dan JKA), David Havlík (5. dan JKA), Melissa Rathmann (3. dan JKA). O dalších instruktorech jednáme.
Ceník platný pro Kata Camp 2021
Základní účastnické poplatky:
1500,- Kč nebo 60 euro platba v hotovosti na místě bez registrace
1300,- Kč nebo 52 euro platba v hotovosti na místě při předchozí registraci do 28.6.2021
Jednodenní účastnický poplatek:
400,- Kč/osobu, den nebo 16 euro/person, day – platba za část semináře
Dear karate-do fans and participants of Gasshuku Czech Republic.
Unfortunately, we received the final decision from Japan from HQ JKA, which canceled the participation of invited Japanese instructors at Gasshuka in the Czech Republic. The decision was issued on the basis of the deteriorating situation in Japan and the conditions that are set for international relations in Japan.
We apologize that the Gasshuku JKA ČR event cannot be organized in full. However, we are ready to organize the event as last year (Kata Camp JKA) under the guidance of JKA karate instructors from Europe.
Instructors will be Richard Růžička (6. dan JKA), Jana Konečná (4. dan JKA), Stefan Kahlert (4. dan JKA), Emanuel Bisceglie (4. dan JKA), Stanislav Bílý (6. dan JKA), David Havlík (5. dan JKA), Melissa Rathmann (3. dan JKA). The selection of other instructors is still in progress.
Payment terms and discounts
Basic price:
1500,- CZK or 60 EUR – payment in cash on arrival without registration

1300,- CZK or 52 EUR – payment in cash on arrival upon previous registration (registration till 28.6.2021)
One-day participation fee:
400,- CZK/person,day or 16 EUR /person,day 
– payment for part of the seminar

Leave a Reply

Your email address will not be published.