David Havlík

Na Gasshuku v České Republice působí od roku 2013 a každoročně (2014, 2015) se jako trenér účastní aktivně vedení ranních tréninků kata, především pro nižší technické stupně, ale zvládá i vést tréninky pro technické stupně Dan. Jeho cílem je aby si účastníci z Českého Gasshuku odnesli co největší znalosti v oblasti kata, aby zdokonalili své technické předvedení sestav a demonstrovali svým nasazením kata jako boj. Jeho názorem je, že je nutné do kata vkládat význam a předvádět techniky tak, jak by byly účinné v reálném boji, proto klade důraz na posilování psychické stránky a předvádění „zanshin“.