Buzková Eva

Major Tournament Wins

  • 2nd European Championship JKA Bochum, Germany (1997) 4th Place Kata
  • 5th European Championship JKA Geelen, Netherland (2000) 8th Place Kata

Na Gasshuku v České Republice působila poprvé v roce 2015. a jako trenér se účastní aktivně vedení ranních tréninků kata, především pro nižší technické stupně. Jejím cílem je aby si účastníci z Českého Gasshuku odnesli co největší znalosti v oblasti kata, aby zdokonalili se v technice při předvedení sestav.